Түүхэн замнал

  • 790

    Сумын онцлог...

    Манай сум нь Дархадын хотгорын төвд байрладаг ба байгалийн нөөц баялаг элбэгтэй,унаган төрхөө алдаагүй онгон дагшнаараа байгальтай, нэн ховордож байгаа 8 зүйлийн ан амьтантай.Тус сумын нутаг дэвсг...

Facebook messenger