УЛСЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР БАРИГДСАН БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖ

Соёлын төв

  • Соёлын төв
  • Төгөл багт байршилтай
  • 250 хүний суудалтай
  • 11 ажиллагсадтай
  • 2010 онд ашиглалтанд орсон  модон хийцтэй, зориулалтын барилга.

Засаг даргын Тамгын газрын барилга

  • ЗДТГ-ын барилга
  • Төгөл  багт байршилтай
  • Үндсэн 21 ажиллагсадтай нийт 35
  •  2009 онд ашиглалтанд орсон  модон хийцтэй, зориулалтын барилга..