Сумын хөгжлийн зорилт

  • 917

    Сумын хөгжлийн зорилт...

    Тус сум нь “Мал аж ахуйн гаралтай экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч,аялал жуулчлалыг хөгжүүлэгч хойд бүсийн тулгуур төв  сум” болох зорилго тавьж дараах гол зорилтуудыг дэв...

Facebook messenger