МУ-д шинэ үндсэн хууль батлагдсан өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлсэн нь