Дархад цагаан адууны хөшөө цогцолбор

Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын санаачилгаар дархад цагаан адууны хөшөө цогцолбрыг Улаан-Уул суманд  2019 оны 09-р сард бүтээн байгууллаа