Тоглоомын талбайн тохижилт

аймгийн нэрлэсэн жилтэй холбогдуулан хүүхэд залуучуудын тоглоомын талбайг тохижуулах ажил хийгдлээ. Уг тоглоомыг талбайг  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө болох 5,460,110 төгрөгөөр засаж тохижуулсан байна.