Малчдын цагаан сар тэмдэглэсэн

2019 оны 02 дугаар сарын 05-нд Улс, аймаг, сумын аварга малчдаа шагнаж урамшуулав.

Улсын аварга саальчин-1

Улсын аварга малчин-2

Аймгийн аварга малчин-4

Сумын аварга малчин-5 зэрэг шагнагдсан байна.