Санал, өргөдөл, гомдол

Шүүлтүүр: - Шүүх
2018-10-17 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Санал хүсэлт 2018-10-13 Цахимаар
Хүлээж авсан
Чинбат Дөлгөөн: Сайн байна уу? Би улаанбаатар хотод ерөнхий боловсролын сургуульд суралцдаг. Улаан уул сум нь аавын минь төрсөн нутаг юм. Би байнга очдог. Хэдий өөрөө улаанбаатарт төрсөн ч нутгаараа ихэд бахархаж омогшдог.Иймдээ ч би шилжин очиж суралцахыг ихэд хүсдэг. Миний хүсэлт бол Улаанбаатар хотын 14р сургуультай сурагч солилцоо хэмээх үйл ажиллагааг явуулаасай хэмээн хүсэж байна. Саналыг минь уншиж байгаад талархал илэрхийлье.
2018-09-29 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2018-09-29 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Санал хүсэлт Цахимаар
Хүлээж авсан
Чинбат Дөлгөөн: Сайн байна уу? Би улаанбаатар хотод ерөнхий боловсролын сургуульд суралцдаг. Улаан уул сум нь аавын минь төрсөн нутаг юм. Би байнга очдог. Хэдий өөрөө улаанбаатарт төрсөн ч нутгаараа ихэд бахархаж омогшдог.Иймдээ ч би шилжин очиж суралцахыг ихэд хүсдэг. Миний хүсэлт бол Улаанбаатар хотын 14р сургуультай сурагч солилцоо хэмээх үйл ажиллагааг явуулаасай хэмээн хүсэж байна. Саналыг минь уншиж байгаад талархал илэрхийлье.
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Бичлэг байхгүй
Бичлэг байхгүй
Facebook messenger